Nieuws

het laatse nieuws eerst

17/04/13 Bron: AFM De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het vanuit het perspectief van de consument wenselijk dat financiële ondernemingen zich verbonden verklaren aan de uitspraken van de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het is echter geen verplichting. De AFM vindt het in het belang van de consument dat hij weet of een financiële onderneming zich verbonden heeft verklaard aan de uitspraken van het Kifid als hij een dienst of een product van die onderneming afneemt. 16/04/13 Bron: Verzekeringsnieuws In het dienstverleningsdocument kunnen meerdere kostencomponenten worden weergegeven en worden op verschillende plaatsen open tekstvelden opgenomen.  De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerste concept-DVD zijn: Meer mogelijkheden om de propositie weer te geven Onderscheid kan gemaakt worden tussen advies- en afhandelingskosten of een combinatie daarvan. Ook kunnen verschillende tarieven gehanteerd worden voor bijvoorbeeld starters, ondernemers en andere doelgroepen.  Op vier plaatsen worden open tekstvelden opgenomen: bij ‘Onderzoek: hoe is uw persoonlijke situatie?’ (bijvoorbeeld om aan te geven dat de consument bepaalde werkzaamheden in de oriëntatiefase zelf verricht) bij ‘Advies: welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?’(bijv. om aan te geven welke werkzaamheden de adviseur verricht in het adviestraject) bij ‘Afsluiten’ voor een toelichting welke werkzaamheden daarvoor verricht moeten worden bij ‘Kosten’ voor een toelichting op de standaardtarieven en de gemiddelde kosten per doelgroep. 05/03/12 Dolor elit veniam anim aliqua cillum minim est labore.  

Kifid: uitspraak moet altijd

bindend zijn

Uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening moeten altijd bindend zijn. Het Kifid wil dat de wet daarvoor wordt aangepast

AFM: Verbondenverklaring aan

uitspraken Kifid is niet verplicht,

wel wenselijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het vanuit het perspectief van de consument wenselijk dat financiële ondernemingen zich verbonden verklaren aan de uitspraken van de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het is echter geen verplichting. De AFM vindt het in het belang van de consument dat hij weet of een financiële onderneming zich verbonden heeft verklaard aan de uitspraken van het Kifid als hij een dienst of een product van die onderneming afneemt.  

kort nieuws

Home Home Over ons Over ons Zakelijk Zakelijk Particulier  Particulier Nieuws Nieuws Contact Contact
Uw verzekeringen                          Onze zorg