Zakelijk - Dienstverlening

Op basis van uw wens en/of onze bevindingen, zullen wij u of uw bedrijf managen om risico’s binnen uw onderneming op een aanvaardbaar/dragelijk niveau te brengen, zodat bij gestelde calamiteiten de continuïteit van de onderneming geen gevaar zal lopen. Dit geniet niet altijd alleen de oplossing in het verzekeren van, maar kan ook heel goed gevonden worden in andere voorzieningen.
Managen in 3 modules
advies
bemiddeling
continuïteit
Uw verzekeringen                          Onze zorg
Home Home Over ons Over ons Zakelijk Zakelijk Particulier  Particulier Nieuws Nieuws Contact Contact
De huidige, maar natuurlijk ook toekomstige risico’s, dienen binnen uw onderneming uiteraard inzichtelijk te zijn en de polissen moeten ook actueel worden gehouden. De polissen dienen tevens gecontroleerd te worden op administratieve- en financiële afhandelingen en uw eventuele schades dienen correct, zorgvuldig en snel te worden behandeld. Daarom is het raadzaam om uw totale assurantieportefeuille met regelmaat zorgvuldig tegen het licht te houden. Hiermee kan Z Assurantie Management u naast uw eventuele eigen inspanningen actief begeleiden of deze diensten voor u uitvoeren.
Z ASSURANTIE MANAGEMENT beschikt over een vergunning voor het verlenen van adviezen en bemiddeling op het gebied van schade- en levensverzekeringen. Onze dienstverlening bestaat uit het zorgvuldig managen van alle voorkomende wensen en vraagstukken die zich voor kunnen doen binnen uw assurantieportefeuille. Dit managen word door ons in drie modules onderverdeeld, te weten: advies, bemiddeling en continuïteit. U zelf kunt bepalen welke module(s) u wenst af te nemen.
Uit voorgaand advies of eigen wens kan de behoefte bestaan een bepaald risico veilig te stellen in een verzekeringsproduct.  Z Assurantie Management kan dit door zijn onafhankelijkheid en jaren ervaring voor u op een kritische wijze inkopen. Het gehele traject van aanbieding bij meerdere assuradeuren, controle op het toepassen van afspraken bij het opmaken van het uiteindelijke poliscontract, zal door ons op zorgvuldige wijze worden begeleid. Om onze onafhankelijkheid nogmaals te benadrukken, wij laten ons niet beïnvloeden door welke financiële prikkel ook. Daarom leveren we altijd het gevraagde product op netto basis, of anders gezegd zonder provisie”.