Home Home Over ons Over ons Zakelijk Zakelijk Particulier  Particulier Nieuws Nieuws Contact Contact
advies, bemiddeling en continuïteit. Bij ons betaalt u voor de dienstverlening die u afneemt, in de vorm van een service abonnement. Dit bespreken wij vooraf met u. Indien u ons de opdracht geeft tot advies, bemiddeling en/of continuïteit ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging waarmee u akkoord geeft voor de opdracht.   inkoop nettoproducten Op het moment dat u kiest uw bestaande verzekeringen elders (opnieuw) in te kopen, volgt er van onze zijde na een onafhankelijke marktanalyse een schriftelijk onderbouwd voorstel. In dit voorstel geven wij alle gewenste producten op netto basis weer, dus zonder provisie of beloning van de aanbieder. Ook zullen wij altijd op zoek gaan naar een marktpartij die voor u de beste oplossing kan bieden, waardoor het netto rendement van u investering stijgt. service-abonnement Om uw gekozen verzekeringspakket te onderhouden conform de omschrijving vermeldt op onze pagina “abonnement” zal er met u een service-abonnement gesloten worden. U dient deze maandelijks vooraf te betalen door middel van een automatische incasso. Het service-abonnement neemt u af voor minimaal 1 jaar. Daarna is deze dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
advies bemiddeling continuïteit
  advies, bemiddeling en continuïteit. inkoop nettoproducten service-abonnement overige voorwaarden en informatie
Uw verzekeringen                          Onze zorg
overige voorwaarden en informatie Naast de overeenkomst die we met elkaar voor het service abonnement aangaan, zijn er nog andere uitingen en documenten, waarmee we onze dienstverlening en samenwerking vastleggen en aan u kenbaar maken. Hieraan kunt u dus rechten ontlenen en heeft u zelf informatieplicht, als dat relevant is voor onze advisering en dienstverlening aan u. Allereerst is dat ons Dienstverleningsdocument. Daarin beschrijven wij wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan en wat u van ons kunt verwachten. Daarnaast onze Algemene Voorwaarden die algemeen van kracht zijn op onze dienstverlening, ook in situaties dat u advies krijgt maar geen abonnement wenst.  
service-abonnement
   dienstverlening
                  volledige

Particulier - Werkwijze

Uw verzekeringen                          Onze zorg