Home Home Over ons Over ons Zakelijk Zakelijk Particulier  Particulier Nieuws Nieuws Contact Contact

Zakelijk - Honorarium

Honorariumoverzicht

O r i ë n t a t i e I n v e n t a r i s e r e n A n a l y s e r e n A d v i s e r e n B e m i d d e l e n C o n t i n u e r e n   Uurtarieven 2013 T a r i e f R e i s k o s t e n  
gratis uren x tarief   /of /  vaste prijs uren x tarief   /of /  vaste prijs uren x tarief   /of /  vaste prijs uren x tarief   /of /  vaste prijs abonnement op basis van uren met naverrekening   €. 75,00 €. 0,50 per km. afstand volgens ANWB routeplanner
Onze dienstverlening is niet gratis maar bestaat uit een honorarium dat  zorgvuldig is samengesteld door het nemen van een benodigd gewenst resultaat in combinatie met de voor u niet onbekende bedrijfskosten. BTW Genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en/of Assurantiebelasting en worden geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens. Door de invoering van een provisieverbod op een aantal complexe- en impactvolle producten, zijn er fiscale gevolgen voor o.a. de BTW ontstaan. Kort gezegd komt het hier op neer, dat indien een dienstverlening gericht is op bemiddeling van een nieuw of bestaand product, deze vrijgesteld is van BTW maar wel belast word met Assurantiebelasting. Ook als de uiteindelijke doelstelling “bemiddelen bij het sluiten van een overeenkomst” niet gehaald wordt. Gaat het om een adviesopdracht, dat moet de factuur met BTW verhoogd worden.
Uw verzekeringen                          Onze zorg