Home Home Over ons Over ons Zakelijk Zakelijk Particulier  Particulier Nieuws Nieuws Contact Contact
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij één service-abonnement ontwikkeld. Als u het service abonnement afsluit, nemen wij voor een vast bedrag per maand het beheer en onderhoud van uw particuliere verzekeringszaken uit handen. Wij willen graag transparant zijn over onze diensten en de kosten daarvan. De volgende diensten verlenen wij binnen het geboden abonnement en zullen met u in een overeenkomst worden vastgelegd.
Te alle tijden hebt u de mogelijkheid om geheel vrijblijvend uw vragen en/of opmerkingen bij ons voor te leggen. Wij zullen u deze zo spoedig mogelijk beant- woorden of in overleg met u een gewenste actie ondernemen.
Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden geven wij voor u door aan de aanbieders van uw product.
Wij verzorgen op verzoek en indien nodig voorlopige dekking bij een aanbieder en begeleiden u verder volledig bij het afsluiten van een verzekering.
één service-abonnement
ContactService
MutatieService
DekkingService
Uw verzekeringen                          Onze zorg
Wij bewaken een spoedig ontvangst van uw polis(sen) en controleren deze in de opmaak op eventuele onjuistheden. Bovendien houden wij de marktbewerking en wetgeving m.b.t. uw portefeuille in de gaten
U krijgt bij ons toegang tot uw eigen digitale dossier. Deze kunt u 24/7 raadplegen over o.a. uw verzekeringen, mutaties en kunt u vragen en/of wensen doorgeven en natuurlijk ook eventuele schades melden. Al uw via onze bemiddeling gesloten polissen worden u in PDF beschikbaar gesteld en door ons volledig beheerd.
Bewaking- en       ControleServic
DossierService
SchadeService
Indien gewenst, kunt u kosteloos een jaarlijks onderhoudsgesprek aanvragen.
OnderhoudService

Particulier - Abonnement

U kunt uw schades bij ons melden Wij begeleiden u bij het indienen van een claim bij uw verzekeraar of tegenpartij Wij bewaken uw schadedossier op een soepel verloop Wij bewaken uw schade uitkering en zien toe op de correctheid Indien nodig, beoordelen wij de standpunten van de verzekeraars en schakelen zo nodig een (contra-) expert in. In dit abonnement is voor schadebegeleiding een maximaal aantal uren per jaar gecalculeerd. Bij overschrijding zullen wij u dit kenbaar maken en een voorstel doen voor een verdere begeleiding.