Home Home Over ons Over ons Zakelijk Zakelijk Particulier  Particulier Nieuws Nieuws Contact Contact
Bereikbaarheid Lidmaatschappen en Registratie Klachten
U kunt ons op de volgende manieren bereiken:   Vestiging-/postadres * Printer 1 7741 ME Coevorden   Telefoon 06 – 50 49 99 93 E-mail info@z-assurantiemanagement.nl Internet www.z-asurantiemanagement.nl * Bezoek bij ons op kantoor,    op afspraak.
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Autoriteit Financiële Markten AFM De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer  12041554 Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900- 5400540 (5 ct/min.). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)  Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.015308 Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 56540957
Als u een klacht hebt Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257 2509 AG Den Haag Telefoon:     0900-3552248 (10 ct/min.) E-mail:     info@kifid.nl Internet:     www.kifid.nl
INFORMATIE
Bereikbaarheid
Lidmaatschappen          en registratie
Klachten
Uw verzekeringen                          Onze zorg

Particulier - Informatie